مسدود کردن وب سایت های متخلف

با سلام خدمت کاربران عزیز ، وب سایت های مشکوک به استفاده از نرم افزارهای ارسال ترافیک، حذف و حساب کاربری کاربر مسدود خواهد شد.

توجه داشته باشید درآمد شما از این روش اگر به حد نصاب هم رسیده باشد ، مسدود خواهد شد.