افزایش ابعاد پاپ باکس

سلام خدمت کاربران عزیز ، جهت افزایش فضای تبلیغ ، تبلیغ دهندگان عزیز ، ابعاد تبلیغات پاپ باکس به عرض 700 در ارتفاع 500 پیکسل افزایش یافت.