افزایش حد نصاب پرداخت

با سلام خدمت کاربران عزیز ، حد نصاب پرداخت به 10 هزارتومان افزایش یافت.