اخطار

با سلام خدمت کاربران عزیز ، توجه داشته باشید وب سایت هایی که بیش از 30 درصد از آی پی های آن خارجی بوده ، حذف می گردند و درآمد مربوطه به تشخیص مدیریت وب سایت پرداخت یا ضبط می گردد.