تسویه حساب پایا

با سلام خدمت کارابران عزیز ، از این به بعد ، تسویه حساب ها بصورت پایا انجام خواهد شد.