اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
مهدی 81,000 ریال 19 تير 1396
نسیم 51,000 ریال 19 تير 1396
مهتاب 120,000 ریال 19 تير 1396
هاشم 90,000 ریال 19 تير 1396
senator1994 63,000 ریال 13 تير 1396
احمدعلی 72,000 ریال 13 تير 1396
اصغر 100,000 ریال 31 خرداد 1396
شیوا 81,000 ریال 13 خرداد 1396
مراد 50,000 ریال 12 خرداد 1396
مهدی 60,000 ریال 10 خرداد 1396
لیلا 51,070 ریال 10 خرداد 1396
نسیم 51,050 ریال 05 خرداد 1396
نیلوفر 52,000 ریال 05 خرداد 1396
نیلوفر 52,000 ریال 05 خرداد 1396
سید 310,000 ریال 18 ارديبهشت 1396
مینو 172,300 ریال 18 ارديبهشت 1396
نیلوفر 52,000 ریال 18 ارديبهشت 1396
زهرا 212,000 ریال 18 ارديبهشت 1396
لیلا 82,000 ریال 16 ارديبهشت 1396
مهتاب 132,100 ریال 14 ارديبهشت 1396

 

تاکنون مبلغ 46,991,021 ریال به کاربران پرداخت شده است