رئیس‌جمهور آمریکا قانون شامل فیلترشدن تیک‌تاک را امضا کرد

رئیس‌جمهور آمریکا قانون شامل فیلترشدن تیک‌تاک را امضا کرد
منبع خبر : iribnews.ir