سازمان ملل نهاد مشورتی هوش مصنوعی راه‌اندازی کرد

سازمان ملل نهاد مشورتی هوش مصنوعی راه‌اندازی کرد
منبع خبر : iribnews.ir