مدیریت برگزاری جشن‌های انقلاب به مردم و به ویژه جوانان واگذار شود

مدیریت برگزاری جشن‌های انقلاب به مردم و به ویژه جوانان واگذار شود


مدیریت برگزاری جشنهای انقلاب به مردم و به ویژه جوانان واگذار شود

مدیریت برگزاری جشنهای انقلاب به مردم و به ویژه جوانان واگذار شود

واگذاری مدیریت ها به جوانان انقلابی از والاترین معروف ها است

واگذاری مدیریت ها به جوانان انقلابی از والاترین معروف ها است
مدیریت برگزاری جشنهای انقلاب به مردم و به ویژه جوانان واگذار شود

لزوم واگذاری نقش ها و مدیریت ها به جوانان در نسل جدید - خبر فارسی

لزوم واگذاری نقش ها و مدیریت ها به جوانان در نسل جدید - خبر فارسی
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › فرهنگ عمومی

استاندار آذربایجان شرقی: جشنهای انقلاب مردمی برگزار شود - ایرنا

استاندار آذربایجان شرقی: جشنهای انقلاب مردمی برگزار شود - ایرنا
سؤال: آقای شهبازی، انقلاب شکوهمند اسلامی، ظرفیت مردمی، جشنهای انقلاب درحال حاضر، ابعاد یا بگوییم ظرفیتهای بالقوه و بالفعلی که در هر کدام ...

اداره جشنهای سیمرغ برای افزایش تاثیرگذاری به مردم واگذار شود

اداره جشنهای سیمرغ برای افزایش تاثیرگذاری به مردم واگذار شود
واگذاری مدیریت ها به جوانان انقلابی از والاترین معروف ها است

جوان یک فرصت ایده آل برای پیشبرد برنامه توسعه است/هرجا امور را به ...

جوان یک فرصت ایده آل برای پیشبرد برنامه توسعه است/هرجا امور را به ...
www.mehrnews.com › news › واگذاری-مدیریت-ها-به-ج...

در راستای پیادهسازی اهداف دولت مردمی چه اقداماتی کردهایم؟/ از حضور در ...

در راستای پیادهسازی اهداف دولت مردمی چه اقداماتی کردهایم؟/ از حضور در ...
سنندج- دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: همانند سال های اول انقلاب باید مسئولیت ها و مدیریت ها به جوانان انقلابی و ...

جشنهای انقلاب با محوریت مردم برگزار میشود - ایرنا

جشنهای انقلاب با محوریت مردم برگزار میشود - ایرنا
لزوم واگذاری نقش ها و مدیریت ها به جوانان در نسل جدید - خبر فارسی

اجرای ۱۰۰ عنوان برنامه در هفته جوان ایلام / واگذاری مسئولیت ها به جوانان ...

اجرای ۱۰۰ عنوان برنامه در هفته جوان ایلام / واگذاری مسئولیت ها به جوانان ...
استاندار خراسان رضوی عمل مشارکت بخشی به جوانان و نوجوانان را ابتکار و خلاقیت دانست و گفت: نقش ها و مدیریت ها را به نسل جدید واگذار کنیم تا تمرینی در جهت ...
منبع خبر : iribnews.ir