پاشینیان: کریدور "زنگه زور" هرگز بررسی نخواهد شد

پاشینیان:  کریدور
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت: مسئله کریدور "زنگه زور" نه امروز و نه هیچ وقت دیگر بررسی نخواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir