گشایش دفتر نمایندگی وزارت خارجی در استان مرکزی

گشایش دفتر نمایندگی وزارت خارجی در استان مرکزی
دفتر نمایندگی وزارت خارجی با هدف افزایش روابط اقتصادی خارجی و گسترش بازار کشور‌های آسیایی و آفریقایی در استان مرکزی راه‌اندازی می‌شود.

معاون استاندار: ایجاد دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان مرکزی ... - ایرنا

معاون استاندار: ایجاد دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان مرکزی ... - ایرنا

راهاندازی دفتر نمایندگی وزارت خارجی در استان مرکزی

راهاندازی دفتر نمایندگی وزارت خارجی در استان مرکزی
گشایش دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان مرکزی

ضرورت راهاندازی دفتر وزارت امور خارجه در استان مرکزی برای تقویت ...

ضرورت راهاندازی دفتر وزارت امور خارجه در استان مرکزی برای تقویت ...
گشایش دفتر نمایندگی وزارت خارجی در استان مرکزی

نمایندگی های داخلی - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران- محصول- سرویس

نمایندگی های داخلی - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران- محصول- سرویس
معاون استاندار: ایجاد دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان مرکزی ... - ایرنا

معارفه رئیس جدید نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قزوین

معارفه رئیس جدید نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قزوین
www.irna.ir › news › معاون-استاندار-ایجاد-دفتر-نماین...

حضور رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در همایش روز ملی خلیج فارس در ...

حضور رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در همایش روز ملی خلیج فارس در ...
وی بیان کرد: با راهاندازی این نمایندگی میتوان از ظرفیت آن در امور مربوط به اتباع بیگانه، سفر اربعین و حوزههای فرهنگی و سیاسی نیز استفاده کرد.

دفتر نمایندگی امور خارجه در تبریز گشایش یافت - خبرگزاری مهر

دفتر نمایندگی امور خارجه در تبریز گشایش یافت - خبرگزاری مهر
راهاندازی دفتر نمایندگی وزارت خارجی در استان مرکزی

افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اهواز - Magiran

افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اهواز - Magiran
www.iribnews.ir › مرکزی › اقتصادی

نمایندگی وزارت امور خارجه در لارستان افتتاح شد - گریشنا

نمایندگی وزارت امور خارجه در لارستان افتتاح شد - گریشنا
دفتر نمایندگی وزارت خارجی با هدف فعالتر شدن روابط اقتصادی خارجی و جذب بازار کشورهای آسیایی و آفریقایی در استان مرکزی راهاندازی میشود.
منبع خبر : yjc.ir