امیرعبداللهیان: حمایت ایران از اصل چین واحد تردید ناپذیر است

امیرعبداللهیان: حمایت ایران از اصل چین واحد تردید ناپذیر است
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: حمایت جمهوری اسلامی ایران از اصل چین واحد تردید ناپذیر است.
منبع خبر : iribnews.ir