عبدالملکی : ۴۰۰ هزار مسکن کارگری ساخته می‌شود

عبدالملکی : ۴۰۰ هزار مسکن کارگری ساخته می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با افزایش حقوق کارگران خبر داد و گفت: همچنین قرار است در راستای حمایت از کارگران 400 هزار مسکن برای کارگران در قالب نهضت ملی مسکن احداث شود.
منبع خبر : iribnews.ir