معرفی تیراندازان برتر در مرحله سوم مسابقات آزاد

معرفی تیراندازان برتر در مرحله سوم مسابقات آزاد
مرحله سوم مسابقات آزاد تفنگ ۱۰ متر بادی با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
منبع خبر : iribnews.ir