آموزش همگانی برای جایگزینی درختان بومی در گیلان

آموزش همگانی برای جایگزینی درختان بومی در گیلان
استاندار گیلان گفت: باید درآمد‌های حاصل از زراعت چوب، برای احیای جنگل‌ها استفاده شود.
منبع خبر : yjc.news