ایران گازدهی به سانتریفیوژ پیشرفته با اورانیوم ۲۰درصدی انجام داد

ایران گازدهی به سانتریفیوژ پیشرفته با اورانیوم ۲۰درصدی انجام داد
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از گازدهی به یک سانتریفیوژ پیشرفته با استفاده از اورانیوم ۲۰ درصدی توسط ایران خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com