­ایجاد شبکه مشاوران امور زنان و خانواده در وزارت تعاون

­ایجاد شبکه مشاوران امور زنان و خانواده در وزارت تعاون
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده از ایجاد شبکه مشاوران امور زنان و خانواده در وزارت تعاون خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir