اوقات شرعی یازدهم آذرماه در سمنان

اوقات شرعی یازدهم آذرماه در سمنان
امروز پنجشنبه، یازدهم آذرماه، بیست و ششم ربیع الثانی، دوم دسامبراست.
منبع خبر : iribnews.ir