اوقات شرعی بیست و یکم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و یکم دی ماه در سمنان
امروز سه شنبه، بیست و یکم دی ماه، هشتم جمادی الثانی، یازدهم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir