تامین زمین بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت مسکن ملی

تامین زمین بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت مسکن ملی
وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیازمند زمین برای ۴ میلیون واحد مسکونی است که تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن تامین شده است.
منبع خبر : iribnews.ir