اسناد عادی را به سهولت می توان جعل کرد

اسناد عادی را به سهولت می توان جعل کرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت: اسناد عادی را به سهولت می‌توان جعل کرد و به آسانی می‌توان آن را انکار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir