آموزش از مولفه‌های مهم توسعه ورزش دانش آموزی است

آموزش از مولفه‌های مهم توسعه ورزش دانش آموزی است
رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی: یکی از مولفه‌های بسیار مهم در بحث توسعه ورزش دانش آموزی یا مسابقات آموزشگاهی، بحث آموزش است.
منبع خبر : iribnews.ir