کاهش ۳۹ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته

کاهش ۳۹ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته
گزارش بارش‌ها در کشور نشان می‌دهد با وجود بارندگی ۳۲.۶ میلی‌متری از ابتدای سال آبی‌جاری، همچنان شاهد کاهش ۳۹ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته هستیم.
منبع خبر : mehrnews.com