غفلت از کرونا در ورزش؟

غفلت از کرونا در ورزش؟
ویروس کرونا همچنان یک تهدید جدی برای اهالی ورزش است.
منبع خبر : iribnews.ir