حضور در جام جهانی برای ایران عادی شده است

حضور در جام جهانی برای ایران عادی شده است
کارشناس فوتبال گفت: انتظار داریم در جام جهانی به دور دوم صعود کنیم، حضور در جام جهانی برایمان عادی شده است.
منبع خبر : iribnews.ir