آتش سوزی در مناطقی از جنوب غرب فرانسه

آتش سوزی در مناطقی از جنوب غرب فرانسه
همزمان با تشدید موج گرما در اروپا، آتش سوزی‌های روز پنجشنبه مناطقی را در جنوب غرب فرانسه در نوردید.
منبع خبر : iribnews.ir