کشف صد‌ها سکه و آثار تاریخی در ایتالیا

کشف صد‌ها سکه و آثار تاریخی در ایتالیا
اشیای تاریخی گوناگونی از دوران روم باستان در ایتالیا کشف شد.
منبع خبر : iribnews.ir